fbpx

Salmela 2020: Eliya Zweygberg, teoskuva

Eliya Zweygberg: Cheetah, metalliverkko ja kristalli, 2020

Salmela 2020: Eliya Zweygberg, teoskuva

Eliya Zweygberg: Cheetah, metalliverkko ja kristalli, 2020


Design: Haaja