fbpx

Verkkokauppa

1. Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 6.11.2013

1.1. Rekisterinpitäjä

Taidekeskus Salmela

Näkkimistöntie 1

47900 Vuohijärvi

p. 050 3388 114

Non Troppo Oy

Y-tunnus: 0785716-2

Kotipaikka: Kouvola

1.2. Rekisteriasioita hoitava taho

Taidekeskus Salmelan toimisto

p. 050 3388 114

info(at)taidekeskussalmela.fi

1.3. Rekisterin nimi

Taidekeskus Salmelan asiakasrekisteri

1.4. Rekisterin käyttötarkoitus

taidekeskussalmela.fi verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, Taidekeskus Salmelan markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi taidekeskussalmela.fi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia ulkopuolisille.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista hoitavalle taholle.

1.11. Tietojen korjaaminen tai poistaminen

Taidekeskus Salmela oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan tahoon muutoksia halutessa.


Salmelassa nyt

Salmelan taidenäyttelyt

Tapahtumat & konsertit

Lue lisää

Salmelan Facebook

Uusimmat kuulumiset

Verkkokauppa

Taidetta verkossa 24/7

Design: Haaja